top of page

Van de gemeente: belastingaanslag

Belastingaanslag verzonden!

Eind februari verstuurt de gemeente Arnhem de gemeentelijke belastingaanslag van 2019. Heeft u uw account bij MijnOverheid.nl geactiveerd en de gemeente Arnhem aangevinkt? Dan krijgt u uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen digitaal in uw berichtenbox van MijnOverheid. Op 28 februari wordt de aanslag gemeentelijke belastingen per post verzonden.


Informatie

Op deze aanslag ziet u het bedrag dat u voor de onroerende zaakbelasting (op basis van de WOZ-beschikking), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing dient te betalen. Op de achterzijde van de aanslag per post staat een toelichting. Op deze toelichting leest u informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar kunt maken. Op www.arnhem.nl/belastingen vindt u nog meer informatie over de gemeentelijke belastingen.


Automatisch incasso

Mensen die al eerder een automatische incasso hebben afgegeven, hoeven niets te doen. Het bedrag van de aanslag wordt ook dit jaar in acht betalingstermijnen automatisch afgeschreven. Geen automatische incasso? Zorg dan dat het volledige bedrag vóór 31 maart 2019 betaald is.

תגובות


bottom of page