top of page
Vereniging van Huiseigenaren Holthuizen

De Vereniging.


De vereniging is opgericht op 15 juli 1975 en de statuten van de vereniging zijn goedgekeurd bij Koninklijk Besluit nr. 36 van 22 september 1975. De nieuwe, gewijzigde statuten, van de vereniging dateren van 4 november 2002.


De vereniging staat ingeschreven bij het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland, onder nummer 40119040. Het Huishoudelijk Reglement is in maart 2002 aangepast en goedgekeurd door de leden.    

Ledenaantal.


De wijk Holthuizen telt 373 woningen en de Vereniging telt circa 250 leden. Twee derde van de wijk is dus verenigd in de Vereniging.

Doel.


De vereniging heeft ten doel, de belangen van haar leden te behartigen, voor zover dit verband houdt met het onderhoud van de bij haar leden in eigendom zijnde woningen en het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden. 

Activiteiten van de vereniging zijn o.a.:    

 

  • Veel aandacht wordt door de Vereniging besteed aan onze leefomgeving, speeltoestellen, toestellen, veiligheid, onderhoud openbare ruimte enz.;

  • Gemeenschappelijk onderhoud van schoorstenen; 

  • De vereniging is lid van de Vereniging Eigen Huis.

  • De vereniging neemt deel aan het bewonersoverleg Holthuizen, in het kader van het wijkplatform Arnhem Zuid Midden. 

Lid worden

Algemene Ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering wordt ieder jaar bij voorkeur in maart/april gehouden. Tijdens deze vergadering wordt o.a. de jaarlijkse contributie voor het komende kalenderjaar vastgesteld. Deze contributie wordt automatisch, via een door U afgegeven machtiging, in januari geïnd. 

De Vereniging is regelmatig met diverse instanties (hoofdzakelijk gemeente) in gesprek over onderhoud openbare ruimte, verkeer, handhaving van regels door politie enz. 


Leden van de Vereniging nemen ook deel in de schouwgroep van Park Immerloo, die 2x per jaar, met ambtenaren van de Gemeente, het wel en wee van het park onder de loep neemt. Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Vereniging, in 2005, werd aan de gemeente een zitbank aangeboden, die najaar 2006 in het Park Immerloo is geplaatst. 


Ook heeft de Vereniging ervoor geijverd, dat er een steiger geplaatst is bij de bank, waarbij vooral gedacht is aan de schaatsers.    

De leden worden van de activiteiten van de Vereniging met regelmaat op de hoogte gehouden door middel van een NIEUWSBRIEF, met een verschijningsfrequentie van enkele keren per jaar. 

Ook de jaarlijkse ledenvergadering in maart/april kan veel informatie opleveren voor de leden.  

 
Sinds februari 2003 beschikt de Vereniging ook over een eigen website. Alle informatie over onze wijk is op deze site te vinden. 

Tevens bestaat er een mogelijkheid via de Forum pagina/Wijksgewijs o.a. over de wijk te communiceren.

WORD LID

Woont u in Holthuizen en wilt u lid worden van de Vereniging van Huiseigenaren Holthuizen?

Kosten: Lidmaatschap € 10,00 per jaar.

Vul dan hieronder het formulier in en wij nemen contact met op! Of download het aanmeldingsformulier, vul het in en stuur het per post.

Contact - meer info
kaart.png

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie, een vraag stellen of een opmerking plaatsen? Vul dan onderstaand formulier in.

Hartelijk dank voor uw inschrijving. Wij nemen spoedig contact met u op.

bottom of page