top of page

Arnhem Klimaatbestendig

Bijgewerkt op: 2 apr. 2019

Het klimaat is aan het veranderen, hierdoor krijgt Arnhem steeds meer te maken met hete en droge zomers. Dat heeft gevolgen voor mensen, dieren en de natuur. Tijdens droge periodes is minder water beschikbaar, waardoor bomen, planten, sloten verdrogen en de biodiversiteit afneemt. Met de oplopende temperaturen ontstaat er hittestress wat leidt tot vermindering van comfort, van het functioneren van de mensen en gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.


Arnhem-Zuid is gevoelig voor deze risico’s, vanwege de grote oppervlakte aan verharde tuinen, straten en pleinen. Daarom is het tijd om in actie te komen en de stad weerbaar te maken, oftewel: klimaatbestendig. Platform Arnhem Klimaatbestendig informeert en inspireert Arnhemmers om aan de slag te gaan met hun buitenruimte. Door de buitenruimte te vergroenen, hemelwater beter te benutten en door het ontstenen van verharde gebieden is Arnhem beter bestand tegen water- en hitteoverlast. Maar bovenal wordt Arnhem hierdoor niet alleen groener en mooier maar ook biodiverser en prettiger en gezonder om in te wonen.


We komen daarom ook graag in uw wijk langs! Naast een korte presentatie, waarin we op een heldere manier uitleggen welke nadelige gevolgen de klimaatverandering heeft voor Arnhem-Zuid, geven we vooral heel veel tips. Dit doen we onder andere met behulp van ons maatregelenbord met concrete voorbeelden van hoe u en uw buren de wijk zelf meer klimaatbestendig kunnen maken. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek: hoe kunnen we samen met jullie bewoners aan de slag? Wat zouden jullie interessant vinden om aan te pakken? En hoe kunnen wij daarbij helpen? De stad is namelijk voor meer dan 90% in bezit van particulieren, dus we moeten samen aan de slag om Arnhem weerbaar en klaar voor de toekomst te maken.

Als ‘opwarmer’ kunt u hierbij al onze folder vinden met allerhande tips voor uw huis en tuin. Heeft u naar aanleiding van deze mail vragen, of juist goede ideeën om hiermee verder te gaan? Neem contact met ons op via www.arnhemklimaatbestendig.nl en volg ons via Facebook, Twitter en Instagram.

Comments


bottom of page