top of page

Vrijwilligersorganisaties de helpende hand bieden

Praktische Zaken biedt burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties de helpende hand bij bedrijfsvoering


Burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties besteden hun tijd en energie het liefst aan

datgene waarvoor zij hun organisatie of initiatief begonnen zijn. En daar zijn ze ook goed in. In de praktijk gaat er vaak veel tijd en energie verloren aan organisatorische zaken rondom de initiatieven en organisaties. Voor hen is er nu Praktische Zaken. Een contactpunt in Arnhem waar zij met hun bedrijfsvoeringsvraagstukken en -problemen terecht kunnen. Of het nu vraagstukken zijn op het gebied van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie of huisvesting, Praktische Zaken staat voor hen klaar. Praktische Zaken komt altijd met passende oplossingen en geeft inzicht in de inhoudelijke en financiële consequenties.


Praktische Zaken is een initiatief van Arnhemse burgers en wordt gefinancierd door de Gemeente Arnhem. Doel is om burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties zo veel mogelijk te ontlasten, waardoor zij een grotere kans van slagen hebben en bovendien geld en energie worden bespaard.

Praktische Zaken is voor alle burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties beschikbaar. Praktische Zaken denkt mee, zoekt uit, adviseert, lost op of verwijst door naar een deskundige. Ook biedt Praktische Zaken hulp als er zich (onverwachte) problemen voordoen. Ze helpt initiatieven en vrijwilligersorganisaties zo snel mogelijk en zo gericht mogelijk verder. Aan oplossingen kunnen soms wel kosten verbonden zijn. Haalbaarheid en betaalbaarheid staan hierbij voorop.


Praktische Zaken werkt nauw samen met anderen in Arnhem die initiatieven en vrijwilligersorganisaties ondersteunen, zoals de Ideeënmakelaars, Arnhemse Uitdaging, de AdviesBrigade en Onderaf.nl.


Meer weten of hulp nodig? Praktische Zaken is bereikbaar via 06 30176077, info@praktischezakeninarnhem.nl of kijk op praktischezakeninarnhem.nl, volg Praktische Zaken op Facebook (Praktische Zaken in Arnhem) of Twitter (@pz_arnhem).

bottom of page