top of page

Ondergrondse containers weer dicht

Bijgewerkt op: 2 apr. 2019

De ondergrondse afvalcontainers in de Arnhemse woonwijken mogen weer dicht. Dat heeft de Autoriteit Persoonsgegevens besloten. In fases worden vanaf april 2019 de 1.300 ondergrondse containers voor restafval weer afgesloten. Vooraf worden inwoners geïnformeerd over wanneer dit gebeurt in hun wijk. Arnhemse inwoners moeten dan hun afvalpas gebruiken om afval in de ondergrondse container te gooien.


De gemeente moest van de Autoriteit Persoonsgegevens eind 2017 de ondergrondse containers zonder pas toegankelijk maken, omdat de privacy van inwoners door de wijze van data-verzamelen in het geding kwam. De ondergrondse containers krijgen een nieuw softwaresysteem. Hierdoor wordt geen privacygevoelige informatie, zoals hoe vaak en wanneer een inwoner afval weggooit, meer geregistreerd bij het gebruik van de afvalpas. Dit is voor de Autoriteit Persoonsgegevens de reden om te oordelen dat de containers weer gesloten kunnen worden. Het softwaresysteem telt wel het aantal zakken dat in totaal in de container wordt gegooid, zodat containers op tijd geleegd kunnen worden. Een belangrijke reden om de containers weer af te sluiten is dat alleen Arnhemmers de containers kunnen gebruiken voor het afval. Het voorkomt misbruik door onder andere niet-Arnhemmers en bedrijven die niet voor hun bedrijfsafval willen betalen.


Afval scheiden loont

Op dit moment betalen alle Arnhemse huishoudens afvalstoffenheffing. Dit systeem blijft hetzelfde als de ondergrondse containers weer dicht gaan. De gemeente wil in 2020 wel een ander systeem invoeren, waarbij de vervuiler betaalt. Er wordt dan gewerkt met een vast en een variabel tarief. Uit het vaste tarief wordt onder het ophalen en verwerken van GFT, papier en PBD (plastic verpakkingen, blik en drinkpakken) betaald.


Daarbovenop betalen inwoners dan een bedrag per keer voor het aanbieden van restafval. Inwoners die goed afval scheiden en minder restafval hebben zijn dan goedkoper uit. De exacte invulling over tarieven, regelingen voor minima en mensen die op medische gronden veel afval hebben, worden op dit moment uitgewerkt en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Maurice Chattelin, woordvoerder gemeente Arnhem: 026 377 23 92.

Comments


bottom of page