top of page

8 april: Schouw Holthuizen


Voorschouw voor en door bewoners van Holthuizen,

op initiatief van bestuur VvhH.


Doel:

1. Voorbereiding op een grote algemene schouw in Holthuizen van buurtbewoners met Gemeente Arnhem. (wijkteam leefomgeving, stadsdeelmanager, Ruimtelijke Ordening, buurtconcierge, parkbeheerder, wijkwethouder)

2. Inventarisatie van aandachtspunten

3. Luisteren naar buurtbewoners: wensen, kansen en mogelijkheden.


Maandag 8 april 2019, 16u tot 18u.

Start: bushalte hoek Frieslandsingel/Leeuwardenweg

Een deskundige buurtbewoner, landschaps- en stedebouwkundig architect, adviseert aandacht voor:

1. Veiligheid

2. Rommel

3. Vluchtroutes

4. Beplanting die oud is en/of het zicht ontneemt.

5. Verlichting

6. Rondhangen/donkere plekken

7. Extra budget regelen.

Comments


bottom of page